Het doel van de Stichting Vrienden van Barnabas is het bijeenbrengen van gelden ten behoeve van het opvangen van drugs- en alcoholverslaafden in de gemeente Katwijk.

ActiviteitenStichting Vrienden van Barnabas is een steunstichting van Stichting De Brug in Katwijk ZH en heeft ten doel voor deze stichting geld wervende activiteiten te organiseren.


De jaarrekening 2019 is op 22 september 2020 gereedgekomen en vastgesteld en op deze site gepubliceerd.


De jaarrekening 2020 is op 11 januari 2021 gereedgekomen en vastgesteld en op deze site gepubliceerd.


In het jaar 2020 hebben geen zichtbare activiteiten plaatsgevonden maar daarentegen zijn er veel initiatieven ontwikkeld,


welke in 2021 waarschijnlijk tot belangrijke gebeurtenissen zullen leiden.