Het doel van de Stichting Vrienden van Barnabas is het bijeenbrengen van gelden ten behoeve van het opvangen van drugs- en alcoholverslaafden in de gemeente Katwijk.
Over ons

Stichting Vrienden van Barnabas heeft heeft als doelstelling het bijeenbrengen van gelden ten behoeve van het opvangen van drugs- en alcoholverslaafden in de gemeente Katwijk.

Wij willen voorzien in de behoefte aan christelijk hulpverleningwerk aan mensen in nood.

Stichting Vrienden van Barnabas is opgericht op 07-03-2014


De stichting De Brug financiert mede met onze gelden de nieuwbouw van het pand voor verslavingsopvang.
Tevens verzorgt zij de daadwerkelijke hulp aan alcohol- en drugsverslaafden in de gemeente Katwijk.


Beleidsplan

Onze visie en doelstellingen zijn uitgewerkt in een beleidsplan. In onze Jaarverslagen leggen we verantwoording af over de ontvangsten en bestedingen.


Beloningsbeleid

Zoals vermeld in onze statuten ontvangen onze bestuurders geen beloningen,ook heeft onze stichting geen directeur aangesteld


Mocht u vragen hebben neemt u dan aub contact met ons op via het contactformulier